Selecteer :
Ik heb een voorschrift

Onze coöperatie, een verhaal gebaseerd op sterke waarden

Onze geschiedenis

Het verhaal van Multipharma begint aan het einde van de 19de eeuw, in een tijd waarin gezondheidszorg, mede door de prijs van de geneesmiddelen, moeilijk of niet toegankelijk was voor brede lagen van de bevolking.

Al snel werden door de coöperatieve en mutualistische bewegingen, soms in nauwe samenwerking, initiatieven ontwikkeld om een antwoord te bieden op deze situatie. Aan een dergelijk initiatief dankt Multipharma haar ontstaan en reden van bestaan: geneesmiddelen financieel toegankelijker maken was van bij het begin de absolute prioriteit.

Hoewel pas in 1921 opgericht, nam Multipharma gaandeweg oudere vennootschappen met dezelfde roeping over, waaronder de allereerste coöperatieve vennootschappen in de Belgische farmaceutische sector, de ene gesticht in Brussel in 1881 en de andere in Luik in 1886. Deze vennootschappen die een voortrekkersrol vervulden, maken thans deel uit van Multipharma, haar geschiedenis en erfgoed.

Sinds die pioniersjaren is de economische en maatschappelijke context (gelukkig) fundamenteel veranderd. Maar toch blijft gezondheidszorg voor sommige patiënten moeilijk toegankelijk, zodat de historische doelstelling van Multipharma erg actueel blijft.

Onze oorspronkelijke bekommernis, namelijk de geneesmiddelenkost voor de patiënt betaalbaar houden, verruimde zich gaandeweg tot een grotere focus op de verbetering en uitbreiding van de dienstverlening aan onze klanten: kwaliteit van het onthaal, kwaliteit van de verstrekte informatie en het advies, beschikbaarheid van geneesmiddelen en andere producten, aanvullende diensten, enz.

Bovendien werd ons netwerk in de loop der jaren fors uitgebouwd en telt het thans meer dan 245 apotheken.

Onze identiteit

Trouw aan het coöperatieve statuut.

Het statuut van coöperatieve vennootschap omhelst veel meer dan een louter juridische vennootschapsvorm. Het staat in de eerste plaats voor een doorlopend engagement dat gericht is op toegankelijkheid en de klant centraal stelt in alles wat we doen en dit via een persoonlijke en duurzame relatie van wederzijds vertrouwen. De coöperatieve vorm van Multipharma impliceert ook strenge beleidsregels betreffende de werking van de onderneming, met name wat betreft de permanente herinvestering van de winst ten dienste van de verdere uitbouw en verbetering van de dienstverlening.

Engagement t.a.v. het apothekersberoep, ten dienste van de patiënt.

De apotheker is, door zijn opleiding, de specialist van het geneesmiddel dat ook de kern van zijn beroep moet blijven. Naast het afleveren van geneesmiddelen, omvat de rol van apotheker echter ook een algemenere dienstverlening die men tegenwoordig farmaceutische zorg noemt. Multipharma heeft een aantal ambitieuze programma's opgezet, met name op het vlak van IT-ondersteuning en permanente vorming, die haar apothekers en hun assistenten de nodige tools aanreiken om de kwaliteit van de dienstverlening in de apotheken te garanderen.

De kracht van het netwerk.

Multipharma groepeert 243 apotheken verspreid over heel België. Deze apotheken delen een aantal gemeenschappelijke elementen die het netwerk nog versterken (standaardnormen voor dienstverlening, commercieel beleid, groothandel, administratieve diensten, informatie- en communicatietechnologie enz.). Dankzij deze synergieën is de kracht van het geheel groter dan die van de afzonderlijke delen samen.

Onze opdracht

Multipharma streeft ernaar om:

  • Gezondheid- en verzorgingsproducten voor iedereen toegankelijk te maken en dit tegen de beste economische voorwaarden;
  • kwaliteitsvolle farmaceutische prestaties te leveren, gericht op de efficiëntie en de veiligheid van de geneesmiddelen (nadruk op een uitmuntend onthaal, luisterbereidheid, informatie en advies aan de patiënten, farmaceutische opvolging);
  • een bevoorrechte partner te zijn in de uitvoering, door de overheid, van een gezondheidsbeleid dat toegespitst is op de toegankelijkheid en de kwaliteit van geneesmiddelen en de farmaceutische zorg.

Onze visie

Multipharma wenst haar onbetwiste leiderspositie op de Belgische apothekersmarkt te versterken en uit te breiden. Bovendien wil Multipharma voortdurend vernieuwen om de farmaceutische zorg te verbeteren voor al wie deze nodig heeft en de levenskwaliteit en het welzijn van iedereen.

Onze waarden

Onze handelingen steunen op de drie pijlers van onze identiteit, geleid door onze opdracht en visie, maar ook omkaderd door onze waarden en met respect voor gemaakte beloften :

Solidariteit, ons DNA

Solidariteit is de basis van de coöperatieve gedachte en wij willen optreden als een verantwoordelijke en solidaire speler op professioneel, sociaal, economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. Maar solidariteit is ook een interne regel: zo werken wij voortdurend aan de versterking van de groepsgeest binnen de onderneming.

Empathie, onze ingesteldheid

Een empathische ingesteldheid betekent: respect hebben voor de andere, bereid zijn om naar elkaar te luisteren, het eigen vermogen aanscherpen om mee te voelen met de andere, het vermogen om te communiceren, allemaal essentiële zaken in de uitoefening van een zorgberoep, gericht op informatie en advies op maat. Competentie zonder empathie is ondoeltreffend.

Expertise, onze kracht

Een gedegen wetenschappelijke kennis vormt de basis van alle zorgberoepen. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze klanten te verzekeren, zijn wij voortdurend bezig met het bijwerken, aanscherpen en uitbreiden van onze individuele en collectieve competenties. Dat geldt voor iedereen binnen de onderneming: een fundamentele eis van professionalisme en vakbekwaamheid ten dienste van efficiëntie en innovatie voor de klant.

Jaarverslag

Klik hier om het jaarverslag van 2022 te lezen.

Betaalmethodes

Volg ons

*Uw % voordeel wordt berekend door onze Gele Prijzen te vergelijken met de aanbevolen prijzen van de leveranciers

Algemene voorwaarden                 Privacy Policy             

Aggregatie 1/2/237708 - Apotheker MCHEIK D./LEPAN A./BOERS S. - 3225299159 - APB 237708 - Buitenplas 19 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw België - BTW: BE 0866.855.346 - Openingsuren apotheek: maandag-vrijdag 09:00-12:30 en 14:00-18:00
Apotheek van wacht : https://www.apotheek.be/ Copyright © 2006-2023 | Multipharma CV - Marie Curie square 30 - 1070 Brussel België