Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Privacy policy

Behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter

Op deze website ("de site"), worden persoonlijke gegevens verzameld. Multipharma is de verwerkingsverantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens, en behandelt deze volgens de toepasbare wetgeving, en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Gegevens en behandelingen

De volgende persoonlijke gegevens kunnen of worden verzameld:

 • Uw e-mailadres, naam, voornaam en andere identificatiegegevens (login, wachtwoord, etc.);
 • Uw adres en telefoonnummer;
 • Andere informatie die u vrijwillig doorgeeft tijdens het gebruik van de site.

Deze persoonlijke gegevens worden door Multipharma gebruikt in het kader van:

 • Uitvoeren van online bestellingen;
 • Antwoorden op informatieve vragen;
 • Verbeteren van de inhoud van de website;
 • Informeren over website updates;
 • Uw verwittigen over promoties, nieuwe producten of evenementen ("direct marketing")

Het niet doorgeven van bepaalde informatie kan het gebruik van sommige functionaliteiten van de website onmogelijk maken.

Veiligheid van uw gegevens

 We maximaliseren de beveiliging van uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde of accidentele toegang, wijziging, vernietiging of verlies.

Doorgeven van uw gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, behalve aan leveranciers van externe diensten in het kader van hierboven beschreven functionaliteiten. Deze leveranciers zijn contractueel aan Multipharma gebonden en garanderen de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Zij behandelen uw gegevens enkel indien door Multipharma gevraagd.

Direct Marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen door Multipharma gebruikt worden om u informatie over promoties, nieuwe producten of evenementen te bezorgen. Deze informatie kan zowel per e-mail als per post bezorgd worden.

Deze informatie wordt u enkel en alleen bezorgd op voorwaarde dat u:

 • u hier expliciet om vraagt (vraag om informatie); of
 • indien u reeds klant bent van Multipharma; en
 • u geen bezwaar aangetekend heeft tegen direct marketing.

De modaliteiten om bezwaar aan te tekenen worden hieronder beschreven ("Uw rechten")

Uw rechten

 • Op elk moment en kosteloos kunt u zich uitschrijven van ieder e-mail uitwisseling met Multipharma, via de hiertoe voorziene link onderaan elke van de Multipharma ontvangen email.
 • Op elk moment en kosteloos hebt u het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en eventuele onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren, deze te laten schrappen en hun verwerking te laten beperken.
 • Op elk moment en kosteloos hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden.

Om hoger vermelde rechten uit te oefenen, volstaat het dat u kosteloos een e-mail stuurt naar (Data Protection Officer – privacy@multipharma.be) met in bijlage het bewijs van identiteit en elk document dat dienstig is om de gegrondheid van uw verzoek te staven. Uw aanvraag zal binnen één maand worden behandeld.

Bewaartermijn

We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden in deze Privacy policy met inachtname van de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen.

Beroep

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op je computer geïnstalleerd staat. Cookies laten ons toe de site aan te passen aan uw behoeftes en verwachtingen. Bijvoorbeeld, dankzij hen kunnen we de taal onthouden waarvoor u gekozen heeft, kunnen we de producten in uw winkelmandje bewaren wanneer de verbinding verbroken werd of wanneer u van de ene pagina van de site naar de andere surft.

Bepaalde cookies (functionele cookies) zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site of sommige functionaliteiten ervan. Andere cookies (niet-functionele cookies) laten ons toe uw surfervaring op de site te verbeteren, statistieken te bekomen omtrent het gebruik van onze site of u aanbiedingen te tonen. Het gebruik van dit type cookies vereist eerst uw goedkeuring.

Om deze reden werd er een banner geplaatst bovenaan elke pagina van de site die uw goedkeuring vraagt voor het plaatsen van cookies. Nadat u de cookies heeft goedgekeurd, is het nog steeds mogelijk om bij een volgend gebruik de cookies te verwijderen via de configuratiemogelijkheden van uw internet browser. Hiervoor adviseren wij u de handleiding van uw browser te raadplegen.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op de site gebruikt worden, alsook uitgebreide informatie over hun duur, functie, en de gevolgen wanneer deze cookies niet worden toegestaan. Gelieve te noteren dat het weigeren van de cookies tot gevolg kan hebben dat sommige functionaliteiten van de site niet zullen werken of niet correct zullen werken.

Lijst van gebruikte cookies

Tool Doel van de cookie Naam Functie Duur Partij Functioneel (J/N) Gevolg als niet toegelaten
Salesforce Commerce Cloud Statistisch dwanonymous_* Willekeurige ID die gebruikt wordt voor het identificeren van een niet-geregistreerde shopper of een shopper die, onafhankelijk van de sessie, nog niet heeft ingelogd. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. 180 dagen Multipharma Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
Salesforce Commerce Cloud Functioneel dwsid Identificeert de lopende browsersessie. Lopende sessie Multipharma Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
Salesforce Commerce Cloud Functioneel sid Identificeert de lopende browsersessie. Alleen gebruikt bij customizations. Lopende sessie Multipharma Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
Salesforce Commerce Cloud Functioneel dwsecuretoken_* Gebruikt in combinatie met dwsid om de sessie door middel van HTTPS te beveiligen. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. Lopende sessie Multipharma Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
Salesforce Commerce Cloud Functioneel dwcustomer_* Identificeert een geregistreerde shopper. Wordt alleen gebruikt als de shopper Remember Me / Onthoud mijn gegevens aanvinkt. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. 180 dagen Multipharma Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
Salesforce Commerce Cloud Functioneel dw_dnt* Stuurt de client-side JavaScript voor Commerce Cloud-trackingfuncties aan (Analytics, Einstein, ActiveData). Door Commerce Cloud gegenereerd bij elke paginarespons die gebaseerd is op de waarde van het overeenkomstige sessieattribuut TrackingAllowed. De waarde van dit cookie komt altijd overeen met dat van de Einstein __cq_dnt cookie. Lopende sessie Multipharma Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
Salesforce Commerce Cloud Statistisch dwac_* Bewaart de volgende gegevens voor analysedoeleinden: Sessie-ID, naam van rapportsuite, klant-ID van de shopper, ID van de broncodegroep (gecodeerd), valuta mnemonic en tijdzone. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Statistisch dwpersonalization_* Houdt de deelname aan A/B-testgroepen bij voor analysedoeleinden. Als de shopper deelnam aan een test, wordt de waarde gewist wanneer de shopper zich afmeldt. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. 180 dagen Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Statistisch dwsourcecode_* Slaat de broncode op voor het tracken van campagnes en geliëerde bedrijven. De levensduur wordt bepaald in Business Manager. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. Varieert van 0-999 dagen Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Aanbevelingen gdpr_level_1 Aanbevelingen 50 jaar Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Advertenties op maat gdpr_level_2 Advertenties op maat 50 jaar Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Sociale media koppeling gdpr_level_3 Sociale media 50 jaar Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Aanbevelingen igodigitaltc2 Deze cookie bevat de unieke ID van de gebruiker 10 jaar Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Aanbevelingen igodigitalst_500008521 Deze cookie bevat de unieke sessie-identificatie van de gebruiker 1 uur Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Aanbevelingen igodigitalstdomain Deze cookie bevat een website-identificatiecode 1 uur Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Aanbevelingen cqcid Hashed ID voor een niet-geregistreerde shopper. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Aanbevelingen cquid Hashed ID voor een bekende shopper. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Aanbevelingen __cq_uuid First-party versie van het third-party uuid cookie. Bevat een willekeurig gegenereerd gebruikers-ID. Wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de activiteiten van de shopper op de eigen website van de verkoper. Deze informatie is ook gebruikt voor analyses te kunnen toepassen, Commerce Cloud Reports en Dashboards inbegrepen, 13 maanden Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Aanbevelingen __cqact Bevat de wachtrij van browseractiviteiten tot ze worden verzonden. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Functioneel __cqviews Als sessionStorage niet beschikbaar is, bevat dit cookie de recentst bekeken aanbevelingen tot ze verzonden worden. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Functioneel __cqsviews Als sessionStorage niet beschikbaar is, bevat dit cookie de producten uit de recentste zoekresulaten tot ze verzonden worden. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Functioneel __cqcviews Als sessionStorage niet beschikbaar is, bevat dit cookie de producten uit de recentst bekeken categoriepagina tot ze verzonden worden. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Functioneel __cq_anchor Als sessionStorage niet beschikbaar is, bevat dit cookie de ankerproducten voor aanbevelingen op een pagina. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Functioneel weird_get_top_level_domain Detecteert het hoofddomein op de pagina. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Functioneel __cq_bc First-party versie van het bc-cookie. Bevat de activiteitengeschiedenis van de shopper, zoals de laatste 10 producten die hij of zij bekeken heeft. 30 dagen Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Aanbevelingen __cq_seg Bevat de afgeleide attributen van de neiging tot shoppen en andere segmentattributen die gebruikt worden bij voorspellend sorteren. (First-party versie) 30 dagen Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Functioneel __cq_dnt Geeft aan dat de browser zich heeft afgemeld voor CC Einstein-tracking voor deze site. Door Commerce Cloud gegenereerd bij elke paginarespons die gebaseerd is op de waarde van het overeenkomstige sessieattribuut TrackingAllowed. De waarde van dit cookie komt altijd overeen met dat van het Storefront dw_dnt cookie. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Functioneel cq (Session storage object) Controleert of sessionStorage beschikbaar is. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Functioneel cq.anchor (Session storage object) Bevat de ID's van de ankerproducten. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Aanbevelingen cq.viewReco (Session storage object) Bevat de recentst bekeken aanbevelingen. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Functioneel cq.viewSearch (Session storage object) Bevat producten uit de recentste zoekresultaten. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Functioneel cq.viewCategory (Session storage object) Bevat producten uit de recentst bekeken categoriepagina. Lopende sessie Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Statistisch __cq_seg Bevat de afgeleide attributen van de neiging tot shoppen( Thrid-party cookie van on .cquotient.com) 30 dagen Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Statistisch uuid Third-party version van de first-party __cq_uuid cookie op .cquotient.comBevat een willekeurig gegenereerd gebruikers-ID. Cookie van derden ingesteld via .cquotient.com. Gebruikt voor het tracken van gegevens voor analytische doeleinden, inclusief de eigen analyse van Commerce Cloud, zoals beschreven in de Trust & Compliance-documentatie zoals Commerce Cloud Reports en Dashboards. 13 maanden Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Commerce Cloud Statistisch bc Bevat de activiteitengeschiedenis van de shopper, zoals de laatste 10 producten die hij of zij bekeken heeft. Cookie van third-party ingesteld via .cquotient.com. 30 dagen Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Google Analytics Statistisch GOOGLE_ANALYTICS (_UTM) Creëert statistieken over het gebruik van de site (anonieme, niet traceerbare cookies) van sessie tot 2 jaar Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Google Analytics Statistisch _ga Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 2 jaar Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Google Analytics Statistisch _gid Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan komen, en de bezochte pagina's in een anonieme vorm. 2 jaar Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Google Analytics Statistisch _gaexp Dit cookie wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker aan een experiment deelneemt en wanneer experimenten aflopen waaraan een gebruiker heeft deelgenomen. 3 weken Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Google Analytics Statistisch _gat_UA-XXXXXX-XX Dit is een patroontype cookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variatie te zijn op de _gat cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die Google opneemt op websites met een hoog verkeersvolume te beperken. 31 minuut Multipharma Neen Geen impact op het gebruik van de site
Doubleclick Advertenties op maat DOUBLECLICK Plaatst aanbiedingen van onze producten op andere sites (d.m.v. Google Adwords) 2 jaar Doubleclick Neen Geen impact op het gebruik van de site
Doubleclick Advertenties op maat test_cookie Dit cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 15 minuten Doubleclick.net Neen Geen impact op het gebruik van de site
Facebook Advertenties op maat FR Een facebook cookie die gebruikt wordt om advertentieproducten te optimaliseren. 89 dagen Facebook Neen Geen impact op het gebruik van de site
Facebook Advertenties op maat TR Een facebook cookie die gebruikt wordt om advertentieproducten te optimaliseren. 0 dagen Facebook Neen Geen impact op het gebruik van de site
Facebook Advertenties op maat C_USER Een facebook cookie die gebruikt wordt om advertentieproducten te optimaliseren. 89 dagen Facebook Neen Geen impact op het gebruik van de site
Facebook Advertenties op maat XS Een facebook cookie die gebruikt wordt om advertentieproducten te optimaliseren. 89 dagen Facebook Neen Geen impact op het gebruik van de site
Facebook Sociale media koppeling _fbc Identificeert browser voor aanmeldingsauthenticatie 2 jaar Facebook Neen Geen impact op het gebruik van de site
Facebook Advertenties op maat _fbp Deze cookie wordt door Facebook geplaatst om advertenties af te leveren wanneer zij zich op Facebook bevinden of op een digitaal platform waarop Facebook adverteert na een bezoek aan deze website. 2 maanden Facebook Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Functioneel inst Chat id 1 dag Multipharma Neen Chat niet beschikbaar
Salesforce Statistisch BrowserId_sec Chat id 2 dagen Multipharma Neen Chat niet beschikbaar
Salesforce Statistisch BrowserId Chat id 3 dagen Multipharma Neen Chat niet beschikbaar
Cloudflare Functioneel __cfduid De cookie wordt ingesteld door CloudFare. De cookie wordt gebruikt om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in de webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op. 4 weken Multipharma Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
Hotjar Statistisch _hjid Deze cookie wordt gezet wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar script komt. Het wordt gebruikt om het willekeurige gebruikers-ID, uniek voor die site, in de browser te bewaren. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site zal worden toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID. 1 jaar Hotjar.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Hotjar Statistisch _hjAbsoluteSessionInProgress Dit cookie wordt gebruikt om de eerste pageviewsessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een True/False-vlag die door het cookie wordt ingesteld. 30 minuten Hotjar.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Hotjar Statistisch _hjIncludedInPageviewSample Deze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevensbemonstering gedefinieerd door de pageview-limiet van uw site. 30 minuten Hotjar.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Hotjar Statistisch _hjIncludedInSessionSample Deze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevensbemonstering zoals gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van uw site. 30 mintuten Hotjar.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Hotjar Statistisch _hjTLDTest Wanneer het Hotjar script wordt uitgevoerd proberen we het meest algemene cookie pad te bepalen dat we moeten gebruiken, in plaats van de hostname van de pagina. Dit wordt gedaan zodat cookies gedeeld kunnen worden over subdomeinen (indien van toepassing). Om dit te bepalen, proberen we de _hjTLDTest cookie op te slaan voor verschillende URL subring alternatieven totdat het mislukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd. Lopende sessie Hotjar.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Microsoft Advertenties op maat MUID Gebruikt door Microsoft als een unieke identificatiecode. Het cookie wordt ingesteld door ingesloten Microsoft-scripts. Het doel van dit cookie is om de ID te synchroniseren tussen veel verschillende Microsoft-domeinen om het volgen van gebruikers mogelijk te maken. 1 jaar bing.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Microsoft Advertenties op maat _uetsid Deze cookies worden gebruikt om analytische informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten op te stellen en de site te verbeteren. 1 dag Multipharma.be Neen Geen impact op het gebruik van de site
Microsoft Advertenties op maat _uetvid Wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te kunnen tonen op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 16 dagen Multipharma.be Neen Geen impact op het gebruik van de site
Microsoft Advertenties op maat Anon Dit is een Microsoft MSN-cookie van de eerste partij om op de gebruiker gebaseerde inhoud mogelijk te maken. 6 maanden bing.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Microsoft Statistisch NAP Deze cookies volgen het gebruikersgedrag op de site en de interacties met de Bing Maps API. 1 jaar bing.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Microsoft Statistisch SRCHD Deze cookies volgen het gebruikersgedrag op de site en de interacties met de Bing Maps API. 1 jaar bing.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Microsoft Statistisch SRCHUID Deze cookies volgen het gebruikersgedrag op de site en de interacties met de Bing Maps API. 1 jaar bing.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Microsoft Statistisch SRCHUSR Deze cookies volgen het gebruikersgedrag op de site en de interacties met de Bing Maps API. 1 jaar bing.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Microsoft Statistisch _HPVN Deze cookies volgen het gebruikersgedrag op de site en de interacties met de Bing Maps API. 1 jaar bing.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Provesource Advertenties op maat psuid Deze cookie registreert gegevens van de websitebezoeker voor gerichte advertenties. 9 jaar provesource.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Provesource Advertenties op maat ps[goal-id] Deze cookie registreert gegevens van de websitebezoeker voor gerichte advertenties. 5 uur provesource.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Vwo Advertenties op maat _vis_opt_s Het aantal keren dat de browser werd gesloten en opnieuw geopend. Traceert de sessies die voor een gebruiker zijn aangemaakt. 100 dagen vwo.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Vwo Advertenties op maat _vis_opt_test_cookie Sessiecookie dat wordt gegenereerd om te detecteren of de cookies al dan niet zijn ingeschakeld op de browser van de gebruiker. Het helpt ook bij het bijhouden van het aantal browsersessies dat een bezoeker heeft doorlopen. Verloopt bij afsluiten browser vwo.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Vwo Advertenties op maat _vwo_uuid Genereert een unieke id voor elke bezoeker. 10 jaar vwo.com Neen Geen impact op het gebruik van de site
Salesforce Functioneel __cfduid Het eCDN gebruikt _cflb-, _cf_bm- en _cfduid-cookies om de netwerkbronnen te maximaliseren, het verkeer te beheren en sites te beschermen tegen kwaadwillig verkeer. 5 jaar Multipharma Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
Salesforce Functioneel favStoreID Wordt gebruikt om de winkel die de klant als favoriet opslaat, bij te houden 5 jaar Multipharma Neen Pas d'impact sur l'utilisation du site.
Salesforce Functioneel languageselected Wordt gebruikt om de taal die de klant selecteert bij te houden 5 jaar Multipharma Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.

Wijzigingen in deze Privacy policy

De diensten van Multipharma zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze Privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen eventuele herziende versies op onze website plaatsen.

We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

De nieuwe Privacy policy is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste Privacy policy, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de Multipharma-pagina's niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziende Privacy policy.

Deze Privacy policy werden voor het laatst bijgewerkt op 05/02/2021.

Je Privacy-instellingen beheren