Doe mee aan de RECUPILLS-challenge tussen de 5 en 30 juni. Meer info >

Selecteer :
Ik heb een voorschrift

Privacy policy

Multipharma CV ("Multipharma")
Marie Curie Square 30
1070 Anderlecht
Ondernemingsnummer 0866.855.346 (RPR Brussel - BTW BE 0866.855.346)
Verantwoordelijke uitgever: Geert REYNIERS

 • Behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter
 • Gegevens en behandelingen
 • Veiligheid van uw gegevens
 • Doorgeven van uw gegevens aan derden
 • Direct marketing
 • Uw rechten
 • Bewaartermijn
 • Beroep
 • Cookies
 • Wijzigingen in deze Privacy policy
 • Je Privacy-instellingen beheren

Behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter

Op deze website ("de site"), worden persoonlijke gegevens verzameld. Multipharma is de verwerkingsverantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens, en behandelt deze volgens de toepasbare wetgeving, en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Gegevens en behandelingen

De volgende persoonlijke gegevens kunnen of worden verzameld:

 • Uw e-mailadres, naam, voornaam en andere identificatiegegevens (login, wachtwoord, etc.);
 • Uw adres en telefoonnummer;
 • Andere informatie die u vrijwillig doorgeeft tijdens het gebruik van de site.
Deze persoonlijke gegevens worden door Multipharma gebruikt in het kader van:

 • Uitvoeren van online bestellingen;
 • Antwoorden op informatieve vragen;
 • Verbeteren van de inhoud van de website;
 • Informeren over website updates;
 • Uw verwittigen over promoties, nieuwe producten of evenementen ("direct marketing")
Het niet doorgeven van bepaalde informatie kan het gebruik van sommige functionaliteiten van de website onmogelijk maken.

Veiligheid van uw gegevens

 We maximaliseren de beveiliging van uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde of accidentele toegang, wijziging, vernietiging of verlies.

Doorgeven van uw gegevens aan derden
Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, behalve aan leveranciers van externe diensten in het kader van hierboven beschreven functionaliteiten. Deze leveranciers zijn contractueel aan Multipharma gebonden en garanderen de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Zij behandelen uw gegevens enkel indien door Multipharma gevraagd.

Direct Marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen door Multipharma gebruikt worden om u informatie over promoties, nieuwe producten of evenementen te bezorgen. Deze informatie kan zowel per e-mail als per post bezorgd worden.

Deze informatie wordt u enkel en alleen bezorgd op voorwaarde dat u:

 • u hier expliciet om vraagt (vraag om informatie); of
 • indien u reeds klant bent van Multipharma; en
 • u geen bezwaar aangetekend heeft tegen direct marketing.
De modaliteiten om bezwaar aan te tekenen worden hieronder beschreven ("Uw rechten").

Uw rechten

 • Op elk moment en kosteloos kunt u zich uitschrijven van ieder e-mail uitwisseling met Multipharma, via de hiertoe voorziene link onderaan elke van de Multipharma ontvangen email.
 • Op elk moment en kosteloos hebt u het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en eventuele onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren, deze te laten schrappen en hun verwerking te laten beperken.
 • Op elk moment en kosteloos hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden.
Om hoger vermelde rechten uit te oefenen, volstaat het dat u kosteloos een e-mail stuurt naar (Data Protection Officer – privacy@multipharma.be) met in bijlage het bewijs van identiteit en elk document dat dienstig is om de gegrondheid van uw verzoek te staven. Uw aanvraag zal binnen één maand worden behandeld.

Bewaartermijn
We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden in deze Privacy policy met inachtname van de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen.

Beroep

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op je computer geïnstalleerd staat. Cookies laten ons toe de site aan te passen aan uw behoeftes en verwachtingen. Bijvoorbeeld, dankzij hen kunnen we de taal onthouden waarvoor u gekozen heeft, kunnen we de producten in uw winkelmandje bewaren wanneer de verbinding verbroken werd of wanneer u van de ene pagina van de site naar de andere surft.

Bepaalde cookies (functionele cookies) zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site of sommige functionaliteiten ervan. Andere cookies (niet-functionele cookies) laten ons toe uw surfervaring op de site te verbeteren, statistieken te bekomen omtrent het gebruik van onze site of u aanbiedingen te tonen. Het gebruik van dit type cookies vereist eerst uw goedkeuring.

Om deze reden werd er een banner geplaatst bovenaan elke pagina van de site die uw goedkeuring vraagt voor het plaatsen van cookies. Nadat u de cookies heeft goedgekeurd, is het nog steeds mogelijk om bij een volgend gebruik de cookies te verwijderen via de configuratiemogelijkheden van uw internet browser. Hiervoor adviseren wij u de handleiding van uw browser te raadplegen.

Klik hier om de lijst met cookies te bekijken die op de site worden gebruikt, alsook uitgebreide informatie over hun duur, functie, en de gevolgen wanneer deze cookies niet worden toegestaan. Gelieve te noteren dat het weigeren van de cookies tot gevolg kan hebben dat sommige functionaliteiten van de site niet zullen werken of niet correct zullen werken.

Wijzigingen in deze Privacy policy

De diensten van Multipharma zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze Privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen eventuele herziende versies op onze website plaatsen.

We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

De nieuwe Privacy policy is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste Privacy policy, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de Multipharma-pagina's niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziende Privacy policy.

Deze Privacy policy werden voor het laatst bijgewerkt op 03/01/2024.

Je Privacy-instellingen beheren

Betaalmethodes

Volg ons

*Uw % voordeel wordt berekend door onze Gele Prijzen te vergelijken met de aanbevolen prijzen van de leveranciers

Algemene voorwaarden                 Privacy Policy             

Aggregatie 1/2/237708 - Apotheker MCHEIK D./LEPAN A./BOERS S. - 3225299159 - APB 237708 - Buitenplas 19 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw België - BTW: BE 0866.855.346 - Openingsuren apotheek: maandag-vrijdag 09:00-12:30 en 14:00-18:00
Apotheek van wacht : https://www.apotheek.be/ Copyright © 2006-2023 | Multipharma CV - Marie Curie square 30 - 1070 Brussel België