Doe mee aan de RECUPILLS-challenge tussen de 5 en 30 juni. Meer info >

Selecteer :
Ik heb een voorschrift
Geneesmiddelen met voorschrift

Escitalopram 15mg teva filmomh tabl 98 x 15mg

Geneesmiddelen met voorschrift
Escitalopram 15mg teva filmomh tabl 98 x 15mg
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Max. aantal = 3
Toon de voorraad in andere Multipharma apotheken
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

Depressieve episodes • Gebruikelijke dosis: 10 mg /dag.

 • Onderhoudsdosis: max. 20 mg /dagPaniekstoornis met of zonder agorafobie • Aanvangsdosis: 5 mg tijdens de 1ste week

 • Onderhoudsdosis: 10 - 20 mg /dagSociale angststoornis • Gebruikelijke dosis: 10 mg /dag.

 • Afhankelijk van de individuele respons, de dosis verlagen tot 5 mg of verhogen tot max. 20 mg /dagGegeneraliseerde angststoornis • Aanvangsdosis: 10 mg /dag

 • Onderhoudsdosis: max. 20 mg /dagObsessieve-compulsieve stoornis • Aanvangsdosis: 10 mg /dag

 • Onderhoudsdosis: max. 20 mg /dagToedieningswijze • In een enkele gift inneme

 • Met of zonder voedsel

Behandeling van  ernstig depressieve episodes.  paniekstoornis met of zonder agorafobie.  sociale angststoornis (sociale fobie).  gegeneraliseerde angststoornis.  obsessieve-compulsieve stoornis.
Dosering Veiligheid van dosissen hoger dan 20 mg per dag werd niet aangetoond. Majeure depressieve episodes Gebruikelijke dosis is 10 mg éénmaal daags. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt,mag de dosis verhoogd worden tot maximum 20 mg/dag. Gewoonlijk zijn 2-4 weken nodig om een antidepressieve respons te bereiken. Nadat de symptomenverdwenen zijn, is een behandeling gedurende minstens 6 maanden vereist om de respons teconsolideren. Paniekstoornis met of zonder agorafobie Een aanvangsdosis van 5 mg wordt aanbevolen tijdens de 1ste week vooraleer de dosis te verhogen tot10 mg per dag. De dosis mag verder verhoogd worden tot maximum 20 mg per dag, afhankelijk van deindividuele respons van de patiënt. De maximale effectiviteit wordt na ongeveer 3 maanden bereikt. De behandeling duurt meerderemaanden. Sociale angststoornis De gebruikelijke dosis is 10 mg eenmaal per dag. Gewoonlijk zijn 2-4 weken behandeling nodig om eenverlichting van de symptomen te bereiken. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt, magde dosis nadien verlaagd worden tot 5 mg of verhoogd worden tot maximum 20 mg per dag.Sociale angststoornis is een ziekte met een chronisch verloop en een behandeling gedurende 12 wekenwordt aanbevolen om de respons te consolideren. Een langetermijnbehandeling van responders werdgedurende 6 maanden bestudeerd en kan op individuele basis overwogen worden om herval tevoorkomen; het nut van de behandeling moet op regelmatige tijdstippen opnieuw geëvalueerd worden.Sociale angststoornis is een goed gedefinieerde diagnostische term van een specifieke stoornis die nietverward mag worden met overdreven verlegenheid. Farmacotherapie is alleen aangewezen indien deaandoening de professionele en sociale activiteiten aanzienlijk verstoort. De positie van deze behandeling in vergelijking met cognitieve gedragstherapie werd niet geëvalueerd. Farmacotherapie maakt deel uit van een globale therapeutische strategie. Gegeneraliseerde angststoornis De aanvangsdosis is 10 mg eenmaal per dag. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt,mag de dosis verhoogd worden tot maximum 20 mg per dag. Een langetermijnbehandeling van responders werd gedurende minstens 6 maanden bestudeerd bijpatiënten die 20 mg/dag kregen. De voordelen van de behandeling en de dosis moeten op regelmatigetijdstippen opnieuw geëvalueerd worden. Obsessieve-compulsieve stoornis De aanvangsdosis is 10 mg eenmaal per dag. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt,mag de dosis verhoogd worden tot maximum 20 mg per dag. Gezien OCS een chronische aandoening is, moeten de patiënten voldoende lang behandeld wordenom te verzekeren dat ze symptoomvrij zijn. De voordelen van de behandeling en de dosis moeten opregelmatige tijdstippen opnieuw geëvalueerd worden. Ouderen (leeftijd > 65 jaar) Een begindosis is 5mg eenmaal per dag. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt magdeze dosis verhoogd worden tot maximaal 10 mg per dag. De doeltreffendheid van escitalopram bij sociale angststoornis werd niet bestudeerd bij ouderepatiënten. Pediatrische patiënten Escitalopram Teva mag niet gebruikt worden bij de behandeling van kinderen en adolescenten jongerdan 18 jaar. Nierinsufficiëntie Er is geen aanpassing van de dosis nodig bij patiënten met lichte tot matige nierfunctiestoornis.Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie (CLCR lager dan 30ml/min). Leverinsufficiëntie Een begindosis van 5 mg per dag tijdens de eerste twee weken van de behandeling wordt aanbevolenbij patiënten met lichte tot matige leverfunctiestoornis. Afhankelijk van de individuele respons van depatiënt, mag de dosis verhoogd worden tot 10 mg/dag. Voorzichtigheid en een extra zorgvuldigedosistitratie worden aanbevolen bij patiënten met een ernstig verminderde leverfunctie. Trage metaboliseerders van CYP2C19 Voor patiënten, die bekendstaan als trage metaboliseerders met betrekking tot CYP2C19, wordt eenbegi
Elke filmomhulde tablet bevat 15 mg escitalopram (als oxalaat) Tabletkern Microkristallijne cellulose Watervrij colloïdaal siliciumdioxide Natriumcroscarmellose Stearinezuur Magnesiumstearaat Omhulling Hypromellose (E464) Titaandioxide (E171) Macrogol 400.

Betaalmethodes

Volg ons

*Uw % voordeel wordt berekend door onze Gele Prijzen te vergelijken met de aanbevolen prijzen van de leveranciers

Algemene voorwaarden                 Privacy Policy             

Aggregatie 1/2/237708 - Apotheker MCHEIK D./LEPAN A./BOERS S. - 3225299159 - APB 237708 - Buitenplas 19 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw België - BTW: BE 0866.855.346 - Openingsuren apotheek: maandag-vrijdag 09:00-12:30 en 14:00-18:00
Apotheek van wacht : https://www.apotheek.be/ Copyright © 2006-2023 | Multipharma CV - Marie Curie square 30 - 1070 Brussel België