Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Zarontin 250mg/5ml siroop 200ml

Geneesmiddelen met voorschrift
Zarontin 250mg/5ml siroop 200ml
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

Overgevoeligheid voor de werkzame stof, voor succinimiden of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
ZARONTIN is niet aangewezen voor kinderen beneden 3 jaar.
Epilepsie
Volwassenen en kinderen > 6 jaar Startdosis: 5 ml 's morgens en 5 ml 's avond Vervolgens dosisaanpassing met stappen van 5 ml /dag om de 4 - 7 dagen Max. 40 ml /dag Kinderen van 3 - 6 jaar Startdosis: 2,5 ml 's morgens en 2,5 ml 's avond Vervolgens dosisaanpassing met stappen van 5 ml /dag om de 4 - 7 dagen Max. 20 ml /dag Optimale dosis: 20 mg/kg/dag Toedieningswijze In het begin van de therapie de dagelijkse dosis verdelen over twee innamen, te nemen bij het ochtendmaal en avondmaal Eens een controle van de crisissen bereikt is, kan een éénmalige inname volstaan Een regelmatige controle van de bloedspiegels is nodig