Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Totalip 20mg filmomh tabl 30x20mg

Geneesmiddelen met voorschrift
Totalip 20mg filmomh tabl 30x20mg
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

Totalip is gecontra-indiceerd bij patiënten:
- Met een overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
- Met actieve leverziekte of een onverklaarde aanhoudende verhoging van de serumtransaminasen tot meer dan 3 maal de bovengrens van de normaalwaarden.
- Tijdens zwangerschap, tijdens het geven van borstvoeding en bij vruchtbare vrouwen die geen adequate anticonceptiemaatregelen treffen.
Hypercholesterolemie Primaire hypercholesterolemie waaronder familiale hypercholesterolemie (heterozygote variant) of gecombineerde (gemengde) hyperlipidemie (overeenkomend met type IIa en IIb van de Fredrickson- classificatie), als de respons op dieet en andere niet-farmacologische maatregelen onvoldoende is Homozygote familiale hypercholesterolemie, als adjuvans bij andere lipidenverlagende behandelingen (zoals LDL-aferese) of indien dergelijke behandelingen niet beschikbaar zijn Preventie van hart- en vaataandoeningen Preventie van cardiovasculaire voorvallen bij volwassenen waarvan verwacht wordt dat ze een hoog risico op een eerste cardiovasculair voorval hebben, als aanvulling op correctie van andere risicofactoren
Hypercholesterolemie Startdosering: 10 mg per dag Maximale dosering: 80 mg per dag Kinderen vanaf 10 jaar Startdosering: 10 mg per dag Maximale dosering: 20 mg per dag Toedieningswijze In één éénmalige dagelijkse inname, op elk moment van de dag De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen