Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Quetiapine eg filmomh tabl 180x100mg

Geneesmiddelen met voorschrift
Quetiapine eg filmomh tabl 180x100mg
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

Schizofrenie
  • Toe te dienen in 2 doses per dag.
  • Startdosering:
    • Dag 1: 50 mg/dag.
    • Dag 2: 100 mg/dag.
    • Dag 3: 200 mg/dag.
    • Dag 4: 300 mg/dag.
    • Vanaf dag 4: de dosering aanpassen tot het gewoonlijk effectieve dosisinterval (300 tot 450 mg/dag).
   • Gebruikelijke werkzame dosisbereik van 300 tot 450 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering: 150 tot 750 mg/dag.
   Behandeling van manische episodes
  • Toe te dienen in 2 doses per dag.
  • Startdosering:
   • Dag 1: 100 mg/dag.
   • Dag 2: 200 mg/dag.
   • Dag 3: 300 mg/dag.
   • Dag 4: 400 mg/dag.
   • Verdere dosisaanpassingen tot 800 mg/dag tegen dag 6 dienen plaats te vinden in stappen van niet meer dan 200 mg/dag.
  • De gebruikelijke effectieve dosis ligt binnen het bereik van 400 tot 800 mg/dag.
  • Onderhoudsdosering: 200 tot 800 mg/dag.
  Behandeling van depressieve episodes
  • Toe te dienen in 1 dosis per dag, voor het slapengaan.
  • Startdosering:
  • Dag 1: 50 mg/dag.
  • Dag 2: 100 mg/dag.
  • Dag 3: 200 mg/dag.
  • Dag 4: 300 mg/dag.
 • Aanbevolen dagelijkse dosis: 300 mg/dag.
 • Onderhoudsdosering: 200 tot 300 mg/dag.
Preventie van bipolaire stoornissen
 • 300 mg tot 800 mg in 2 doses per dag.
Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij leverinsufficiëntie en bij bejaarden.
Toedieningswijze
 • Met of zonder voedsel.
Schizofrenie Bipolaire stoornis - behandeling van matige tot ernstige manische episodes; - behandeling van majeure depressieve episodes.
Schizofrenie Behandeling van depressieve episodes Aanbevolen dagelijkse dosis: 300 mg/dag. Onderhoudsdosering: 200 tot 300 mg/dag. Toe te dienen in 2 doses per dag. Startdosering: Dag 1: 50 mg/dag. Dag 2: 100 mg/dag. Dag 3: 200 mg/dag. Dag 4: 300 mg/dag. Vanaf dag 4: de dosering aanpassen tot het gewoonlijk effectieve dosisinterval (300 tot 450 mg/dag). Gebruikelijke werkzame dosisbereik van 300 tot 450 mg/dag. Onderhoudsdosering: 150 tot 750 mg/dag. Behandeling van manische episodes Toe te dienen in 2 doses per dag. Startdosering: Dag 1: 100 mg/dag. Dag 2: 200 mg/dag. Dag 3: 300 mg/dag. Dag 4: 400 mg/dag. Verdere dosisaanpassingen tot 800 mg/dag tegen dag 6 dienen plaats te vinden in stappen van niet meer dan 200 mg/dag. De gebruikelijke effectieve dosis ligt binnen het bereik van 400 tot 800 mg/dag. Onderhoudsdosering: 200 tot 800 mg/dag. Toe te dienen in 1 dosis per dag, voor het slapengaan. Startdosering: Dag 1: 50 mg/dag. Dag 2: 100 mg/dag. Dag 3: 200 mg/dag. Dag 4: 300 mg/dag. Preventie van bipolaire stoornissen 300 mg tot 800 mg in 2 doses per dag. Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij leverinsufficiëntie en bij bejaarden. Toedieningswijze Met of zonder voedsel.