Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Provera comp 25 x 400mg

Geneesmiddelen met voorschrift
Provera comp 25 x 400mg
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

Het gebruik van medroxyprogesteronacetaat is gecontra-indiceerd in geval van:
- overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel, medroxyprogesteronacetaat, of voor één van de in
"Samenstelling" vermelde hulpstoffen
- zwangerschap of vermoeden van zwangerschap
- niet-gediagnosticeerde vaginale bloedingen
- borstpathologie van onbepaalde oorsprong
- tromboflebitis, trombo-embolische stoornissen
- ernstige leverinsufficiëntie
- hypercalciëmie bij patiënten met botmetastasen
- abortus
Aanvullende en/of palliatieve hormoonbehandeling bij : - recurrerend en/of metastatisch endometriumcarcinoom... - recurrerend en/of metastatisch baarmoedercarcinoom bij vrouwen in de postmenopauze...
Endometriumcarcinoom 100 tot 400 mg/dag Borstcarcinoom 400 tot 500 mg/dag Toedieningswijze Gedurende of onmiddellijk na de maaltijd innemen