Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Kali sterop 10% iv 10 x 1g/10ml

Geneesmiddelen met voorschrift
Kali sterop 10% iv 10 x 1g/10ml
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

• Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel kalium.
• Hyperkaliëmie of elke situatie die tot hyperkaliëmie kan leiden, zoals:
- Acute metabole acidose (wegens het risico van inhibitie van de kaliumuitscheiding en dus de verhoging van het serumgehalte eraan)
- Bijnierinsufficiëntie
- Acute dehydratie
- Niet behandelde suikerziekte
- Chronische nierinsufficiëntie
- uitgebreide weefselbeschadigingen (bv. in geval van ernstige brandwonden)
• Ernstige nierinsufficiëntie
• Ernstig of volledig hartblock, vooral bij patiënten die digitalis nemen
• Niet behandelde ziekte van Addison
• Hittekrampen
• Erfelijke episodische adynamie
• Behandeling die gepaard gaat met een kaliumsparend diureticum, alleen of in combinatie met een salidiureticum (behalve bij strikte controle van de kaliëmie)