Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Januvia 50mg filmomh tabl 98 x 50mg

Geneesmiddelen met voorschrift
Januvia 50mg filmomh tabl 98 x 50mg
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

Wat is Januvia en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Januvia bevat de werkzame stof sitagliptine die behoort tot een klasse geneesmiddelen die DPP-4-remmers (dipeptidylpeptidase-4-remmers) worden genoemd. Deze geneesmiddelen verlagen het bloedsuikergehalte bij volwassen patiënten met type 2-diabetes mellitus (suikerziekte). Dit geneesmiddel helpt de hoeveelheid insuline die na een maaltijd wordt aangemaakt te verhogen en vermindert de hoeveelheid suiker die door het lichaam wordt aangemaakt. Uw arts heeft dit geneesmiddel voorgeschreven om uw bloedsuikergehalte te verlagen; uw bloedsuikergehalte is te hoog omdat u aan type 2-diabetes lijdt. Dit geneesmiddel kan alleen worden gebruikt of in combinatie met bepaalde andere geneesmiddelen (insuline, metformine, sulfonylureumderivaten of glitazonen) die het bloedsuikergehalte verlagen en die u mogelijk al voor uw diabetes gebruikt samen met een dieet en schema voor lichaamsbeweging. Wat is type 2-diabetes? Type 2-diabetes is een aandoening waarbij uw lichaam onvoldoende insuline aanmaakt en waarbij de insuline die uw lichaam wel aanmaakt, niet zo goed werkt als zou moeten. Uw lichaam kan ook te veel suiker maken. Als dat gebeurt, hoopt deze suiker (glucose) zich in het bloed op. Dat kan tot ernstige medische problemen leiden zoals hartziekten, nierziekten, blindheid en amputatie.
Elke tablet bevat sitagliptinefosfaatmonohydraat, equivalent aan 50 mg sitagliptine.


Lijst van hulpstoffen


Tabletkern:


microkristallijne cellulose (E460)


calciumwaterstoffosfaat, watervrij (E341)


natriumcroscarmellose (E468)


magnesiumstearaat (E470b)


natriumstearylfumaraat


Filmomhulling:


poly(vinylalcohol)


macrogol 3350


talk (E553b)


titaandioxide (E171)


rood ijzeroxide (E172)


geel ijzeroxide (E172)
Behandeling van type 2 diabetes voor patiënten bij wie met dieet en lichaamsbeweging alleen, de glucosespiegel onvoldoende onder controle is en voor wie metformine ongeschikt is omdat het gecontra-indiceerd is of niet verdragen wordt metformine, als met dieet en lichaamsbeweging plus alleen metformine de glucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht een sulfonylureumderivaat, als met dieet en lichaamsbeweging plus de maximale verdragen dosis van alleen een sulfonylureumderivaat de glucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht en als metformine ongeschikt is omdat het gecontra-indiceerd is of niet verdragen wordt een thiazolidinedion (glitazon), als gebruik hiervan aangewezen is en als met dieet en lichaamsbeweging plus het thiazolidinedion alleen, de glucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht een sulfonylureumderivaat en metformine, als met dieet en lichaamsbeweging plus behandeling met deze beide middelen de glucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht een thiazolidinedion (glitazon) en metformine, als gebruik van een thiazolidinedion aangewezen is en als met dieet en lichaamsbeweging plus gecombineerde therapie met deze geneesmiddelen, de glucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht
Volwassenen 25 mg per dag bij ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min) 50 mg per dag bij matige nierinsufficiëntie (creatinineklaring tussen 30 ml/min en 50 ml/min) Gewoonlijke dosis: 100 mg per dag Toedieningswijze Met of zonder voedsel Een vergeten dosis mag niet worden gecorrigeerd door een verhoging van de volgende dosis
Elke tablet bevat sitagliptinefosfaatmonohydraat, equivalent aan 50 mg sitagliptine. Lijst van hulpstoffen Tabletkern: microkristallijne cellulose (E460) calciumwaterstoffosfaat, watervrij (E341) natriumcroscarmellose (E468) magnesiumstearaat (E470b) natriumstearylfumaraat Filmomhulling: poly(vinylalcohol) macrogol 3350 talk (E553b) titaandioxide (E171) rood ijzeroxide (E172) geel ijzeroxide (E172)