Selecteer :
Ik heb een voorschrift

4. Hoe wij voor anderen* zorgen 

(*de maatschappij en de planeet)


Solidariteit zit in ons DNA. Als coöperatieve organisatie is solidariteit voor ons een vanzelfsprekend gegeven, en dit zowel binnen als buiten de apotheekmuren.  Wij engageren ons door met verschillende organisaties duurzame en impactvolle samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

4.1 Dokters van de Wereld   

Multipharma is al 7 jaar solidair met Dokters van de Wereld en dat is niet toevallig, want samen delen we dezelfde missie: gezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen. 

Via allerlei acties en projecten proberen we mee het verschil te maken voor de meest kwetsbaren. 
 
Momenteel steunen we Dokters van de Wereld vooral via sportieve projecten, zijnde de 20 km van Brussel en DocRiders, waarbij medewerkers wandelen, lopen en fietsen en daarbij niet alleen het beste van zichzelf geven op sportief vlak, maar ook heel wat inspanningen leveren om geld in te zamelen voor de humanitaire projecten van Dokters van de Wereld. In 2022 organiseerde Multipharma tijdens de feestperiode samen met Dokters van de Wereld ook een speciale solidariteitsactie, waarbij patiënten andere patiënten konden helpen.  

Door een gift doen van 1 euro (in onze apotheken of via onze website) konden patiënten heel concreet een douchebeurt of hygiëneproducten schenken aan een persoon in nood.  Te midden van de drukte van kerstetentjes, gezellige momenten met familie en vrienden en lijstjes met originele cadeaus werd zo even stilgestaan bij hen die het moeilijk hebben en die geen toegang hebben tot de meest essentiële zaken, zoals een dak boven het hoofd, een bed, een douche.   

“We zijn erg blij dat we voor deze impactvolle actie opnieuw op Multipharma konden rekenen. De samenwerking met Multipharma is echt belangrijk voor ons, omdat het gebaseerd is op vertrouwen en vooral op gemeenschappelijke waarden. ” 

Michel Genet - Executive Director - Dokters van de Wereld België. 

4.2 Pink Ribbon

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. 1 op 9 vrouwen krijgt er ooit mee te maken.  Hoe vroeger borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op volledige genezing. Preventie en sensibilisering rond borstkanker zijn dan ook ontzettend belangrijk.  

In onze apotheken adviseren we dagelijks patiënten en families van patiënten die door de ziekte getroffen zijn.  

Daarbij komt dat de 1.800 Multipharma-medewerkers voornamelijk (meer dan 80%) vrouwen zijn, waardoor wij als bedrijf helaas ook vaak met borstkanker geconfronteerd worden.  

Daarom ondersteunen wij al enkele jaren met veel enthousiasme de Pink Ribbon initiatieven.​​​​​​​ 

Pink Ribbon zet zich in voor een betere medische behandeling en het verhogen van de levenskwaliteit van borstkankerpatiënten. Dat doet de organisatie met campagnes met het oog op preventie, vroegtijdige opsporing en psychosociale zorg van patiënten.  


“Over borstkanker circuleert veel onzin. Met het kenniscentrum borstkanker dat we met Pink Ribbon opstartten, proberen we vrouwen en mannen steeds correct te informeren. Apothekers spelen een sleutelrol in de eerstelijnsgezondheidszorg en vormen een laagdrempelig aanspreekpunt. Ze wijzen mensen de weg naar betrouwbare informatiebronnen. Dankzij de samenwerking met Multipharma kan Pink Ribbon mensen nog beter informeren.” 

Marleen Finoulst, Coördinator Kenniscentrum Borstkanker  
Multipharma steunt Pink Ribbon op 3 manieren​​​​​​​: 

  • De Roze Mars: onze medewerkers stappen mee in de strijd tegen borstkanker. 
  • Geknipt voor haar: we zamelen paardenstaarten in via onze apotheken. Een deel wordt gedoneerd aan pruikenmakers, die er hoogwaardige pruiken van maken. Een ander deel wordt door Pink Ribbon verkocht om fondsen in te zamelen om hoofdhuidkoelingprojecten te financieren in Belgische ziekenhuizen. Hoofdhuidkoeling helpt haaruitval door chemotherapie te voorkomen. 
  • Roze lintjes: elk jaar verkopen we in onze apotheken de roze lintjes ten voordele van Pink Ribbon. 
4.3 Steun aan lokale economie & participaties : Pwiic  

De samenwerking tussen Multipharma en Pwiic dateert van 2020, toen sommige mensen als gevolg van de pandemie en de lockdown moeilijkheden ondervonden om zich te verplaatsen en hulp nodig hadden om hun geneesmiddelen in de apotheek te halen.  

Pwiic is een deeleconomieplatform voor het delen van diensten en spullen tussen buren. Samen met deze start-up creëerde Multipharma een speciale vrijwilligers community om patiënten bij te staan. 

"De eerste doelstelling was om geïsoleerde mensen te helpen door hen toegang te geven tot hun essentiële geneesmiddelen. Maar al snel gebruikten de leden van de Multipharma community het platform ook om elkaar op andere manieren te helpen voor bijvoorbeeld allerlei kleine klusjes."

Nathalie Devriese, oprichtster van Pwiic


Multipharma besloot daarom haar community ook na de gezondheidscrisis verder te ontwikkelen om zo de lokale wederzijdse hulp dagelijks te bevorderen.  

Vandaag zijn er bijna 5.000 burgers die elkaar op volledig vrijwillige basis helpen in de Multipharma community. Er komt geen geld aan te pas, alles gebeurt puur uit solidariteit. Dit is het fundament van de collaboratieve economie. De diensten die het vaakst worden uitgewisseld houden verband met hulp aan bejaarden (31%), klussen en tuinieren (22%), verplaatsingen (18% van de aanvragen), opvang van dieren (17%) en huiswerkhulp (12%). 

4.4 Steun aan P&V Foundation/Esenca/FOS/SolSoc 

Multipharma steunt de P&V Foundation. Deze stichting ondersteunt actief burgerschap en komt op tegen de sociale uitsluiting van jongeren. Via concrete projecten wil de P&V Foundation burgers en vooral jongeren aanzetten tot actieve en geëngageerde participatie, om zo te bouwen aan een democratisch ideaal. 

Met haar laatste project “Connecting You(th)” wil de P&V Foundation de sociale kloven onder jongeren overbruggen. Het project bestaat uit twee delen: een projectoproep en een jongerenforum. Het jongerenforum biedt twintig jongeren tussen 16 en 23 jaar, met verschillende achtergronden en uit heel België, de gelegenheid ervaring op te doen met actief burgerschap. Het jongerenforum heeft o.m., als jury, 14 projecten geselecteerd die op verschillende manieren kloven onder jongeren overbruggen en die de Foundation financieel heeft ondersteund.

Multipharma wil er zijn voor alle patiënten en zeker voor de meest kwetsbaren. Daarom steunt Multipharma  Esenca (het vroegere ASPH - Association Socialiste de la Personne Handicapée), een organisatie die zich in Brussel en Wallonië inzet om de rechten van personen met een beperking te verdedigen. 

De nieuwe naam van de organisatie betekent in het Esperanto “essentieel” en belichaamt op een treffende manier de waarden van de organisatie: gelijkheid, diversiteit en inclusie. 

Via informatie- en sensibiliseringscampagnes proberen zij de relevante doelgroepen te mobiliseren om voor mensen met een beperking het verschil te maken. 

Met FOS & SolSoc ondersteunt Multipharma NGO’s die de toegang tot de gezondheidszorg en de kwaliteit van geneesmiddelen willen verbeteren voor Centraal- en West-Afrikaanse en Centraal-Amerikaanse  bevolkingsgroepen.  
4.5 Steun aan opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen

Op initiatief van het farmaceutische bedrijf Alter Pharma, dat net als Multipharma gevestigd is op de Marie Curiesquare-site in Anderlecht, werd in maart 2022 beslist om een noodopvang voor een 60-tal Oekraïense vluchtelingen op te zetten. Als locatie voor het opvangcentrum werd gekozen voor de voormalige gebouwen van Delhaize, vlak naast het Multipharma hoofdkantoor. Multipharma nam actief deel aan dit project door geneesmiddelen en gezondheidsproducten ter beschikking te stellen.  Multipharma stuurde ook een apotheekteam ter plaatse Covid-19 testen af te nemen. Onze medewerkers konden tijdens een foodtruck lunch kennismaken met onze nieuwe buren.  Hun pakkende verhalen lieten een diepe indruk na.  

In september 2022 werd het beheer van het opvangcentrum overgedragen aan de gemeente Anderlecht. 
4.6 Onze bijdrage aan een duurzame planeet

4.6.1.  Recyclage IT-infrastructuur  -  samenwerking met www.close-the-gap.org

Om performant te kunnen blijven werken, wordt het ICT-materiaal bij Multipharma regelmatig vernieuwd. Vaak is het vervangen ICT-materiaal nog in goede staat en kan het nog prima gebruikt worden.  Daarom werkt Multipharma samen met een partner die het oude ICT-materiaal op een zinvolle manier een “tweede leven” kan geven, met name Close the Gap, een internationale sociale organisatie die als doel heeft om de digitale kloof te overbruggen.


Dit doen ze door gebruikt ICT-materiaal, dat gedoneerd wordt door ondernemingen of publieke organisaties, een nieuw leven te geven. Op die manier kunnen via scholen, ziekenhuizen en andere innovatieve en sociale projecten meer opportuniteiten geboden worden aan kwetsbare personen en groepen. 

Alle projecten zijn vraaggestuurde en impact-driven georienteerde initiatieven. Sinds 2004 heeft Close the Gap meer dan 1.263.000 stuks ICT-materiaal ontvangen, bijgedragen aan meer dan 7.600 projecten in meer dan 50 landen (vooral in Afrika) en meer dan 4.350.000 begunstigden bereikt.  

"Multipharma doneert regelmatig pc’s en servers aan Close the Gap. Al het materiaal wordt grondig nagekeken om er zeker van te zijn dat alle data gewist zijn. We zijn blij dat we op die manier ons steentje kunnen bijdragen aan de strijd tegen de digitale ongelijkheid.”, aldus Peter De Greef, IT Director bij Multipharma.  
4.6.2 Levering van geneesmiddelen via cargobike in stadscentra - RAYON 9 

RAYON 9 is een coöperatieve onderneming die gespecialiseerd is in cyclo-logistiek. 

Ze maken gebruik van elektrisch ondersteunde bakfietsen met een geïsoleerde aanhangwagen, waardoor de specifieke temperatuuromstandigheden voor het vervoer van geneesmiddelen kunnen worden gerespecteerd. 

Multipharma startte in december 2020 de samenwerking met RAYON 9 voor de levering aan woonzorgcentra in het stadscentrum van Luik. 

De redenen die Multipharma ertoe hebben gebracht dit experiment aan te gaan, waren en zijn nog steeds:  
  • de bijdrage aan de vermindering van de verkeersoverlast in het stadscentrum, met name tijdens de spitsuren,  
  • een betere naleving van de leveringstermijnen dankzij de flexibiliteit van de fiets,  
  • een vermindering van de CO2-uitstoot met 200 g/km, d.w.z. meer dan een ton op jaarbasis,  
  • de overeenstemming met onze maatschappelijke waarden: expertise, empathie en solidariteit.  

Multipharma is ervan overtuigd dat dit type vervoer alleen maar zal toenemen.

Enerzijds zien we steeds meer “milieuclausules” verschijnen in de bestekken van overheidsbedrijven en in het bijzonder van woonzorgcentra die door het OCMW worden beheerd, en deze leveringswijze maakt het mogelijk aan deze clausules te voldoen. 

Anderzijds maken de kosten van fossiele brandstoffen, die de laatste tijd explosief zijn gestegen, dit type vervoer concurrentiëler dan ooit, aangezien het zeer weinig elektriciteit verbruikt
4.6.3 Vermindering van onze CO2-voetafdruk

Met de hulp van het milieuadviesbureau “Indeso”, een officiële en erkende CO2-voetafdruk-expert, is Multipharma in het laatste kwartaal van 2022 gestart met een oefening met als doel een overzicht te maken van de broeikasgasemissies die verband houden met haar activiteiten. Op basis daarvan zal Multipharma een klimaatstrategie op maat kunnen ontwikkelen. 

In deze context hebben we de mogelijkheid geanalyseerd om het dak van ons distributiecentrum (beschikbare oppervlakte van 9.000 m2) te bedekken met zonnepanelen. Multipharma heeft verschillende specialisten geraadpleegd en heeft uiteindelijk gekozen voor de door de MR Group voorgestelde oplossing, die bestaat uit de installatie van 1.682 zonnepanelen die tot 85% van onze elektriciteitsbehoeften tijdens de zomermaanden zullen dekken. De installatie is gepland voor het 2e kwartaal van 2023. 

Tegelijkertijd gaan we door met de renovatie van de apotheken in ons netwerk. Eind 2022 werden 60 van onze 245 apotheken al verwarmd met warmtepompen.

Betaalmethodes

Volg ons

*Uw % voordeel wordt berekend door onze Gele Prijzen te vergelijken met de aanbevolen prijzen van de leveranciers

Algemene voorwaarden                 Privacy Policy             

Aggregatie 1/2/237708 - Apotheker MCHEIK D./LEPAN A./BOERS S. - 3225299159 - APB 237708 - Buitenplas 19 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw België - BTW: BE 0866.855.346 - Openingsuren apotheek: maandag-vrijdag 09:00-12:30 en 14:00-18:00
Apotheek van wacht : https://www.apotheek.be/ Copyright © 2006-2023 | Multipharma CV - Marie Curie square 30 - 1070 Brussel België