Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Havrix junior 720 ser inj im 0,5ml

Geneesmiddelen met voorschrift
Havrix junior 720 ser inj im 0,5ml
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

Havrix mag niet toegediend worden aan personen met een bekende overgevoeligheid voor één van de werkzame stoffen van het vaccin (zie rubriek 2 “Kwalitatieve en kwantitatieve "Samenstelling"”) of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen) noch aan hen die overgevoeligheidstekenen vertoonden bij een voorgaande toediening van Havrix.
Vaccin tegen hepatitis A
Kinderen van 1 - 16 jaar De eerste dosis injecteren Een tweede dosis (booster) 6 - 12 maanden na de eerste dosis injecteren Toedieningswijze Intramusculair injecteren in de deltoideus-streek of in het antero-lateraal deel van de dij bij zeer jonge kinderen bij wie de musculus deltoideus nog onvoldoende ontwikkeld is Uitzonderlijk subcutaan bij trombocytopenie of kans op ernstige bloedingen (min. 2 minuten een sterke druk uitoefenen op de injectieplaats)