Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Haldol decanoas amp 1 x 1ml/50mg/ml

Geneesmiddelen met voorschrift
Haldol decanoas amp 1 x 1ml/50mg/ml
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

De ziekte van Parkinson. Aangezien de ziekte van Parkinson het gevolg is van een onvoldoende secretie of activiteit van dopamine, zal een neurolepticum die toestand nog verergeren.
Comateuze toestanden, onderdrukking van het centraal zenuwstelsel o.a. ten gevolge van alcohol, bekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen of andere butyrofenonen, laesies aan de basale ganglia.
Gekende QT-verlenging en familiale voorgeschiedenis van QT-verlenging, bestaande ritmestoornissen of torsades de pointes.
Onderhoudsbehandeling van psychotische stoornissen.
Na stabilisatie, om de 4 weken een dosis gelijk aan 10 tot 15x de orale dagdosis Standaarddosis bij lichte en matige psychotische toestanden: 50 tot 150 mg om de 4 weken Max. 300 mg om de 4 weken Toedieningswijze Diep IM Max. 3 ml /injectieplaats (om lokale reacties te vermijden)
Welke stoffen zitten er in dit middel? 50 mg/ml oplossing voor injectie: De werkzame stof in dit middel is haloperidol. Elke ml van de oplossing voor injectie bevat 70,52 mg haloperidoldecanoaat, overeenkomend met 50 mg haloperidol. De andere stoffen in dit middel zijn benzylalcohol en sesamolie. 100 mg/ml oplossing voor injectie: De werkzame stof in dit middel is haloperidol. Elke ml van de oplossing voor injectie bevat 141,04 mg haloperidoldecanoaat, overeenkomend met 100 mg haloperidol. De andere stoffen in dit middel zijn benzylalcohol en sesamolie.