Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Haldol comp 25 x 5mg

Geneesmiddelen met voorschrift
Haldol comp 25 x 5mg
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

De ziekte van Parkinson. Aangezien de ziekte van Parkinson het gevolg is van een onvoldoende secretie of activiteit van dopamine, zal een neurolepticum die toestand nog verergeren.
Comateuze toestanden, onderdrukking van het centraal zenuwstelsel o.a. ten gevolge van alcohol, bekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen of andere butyrofenonen, laesies aan de basale ganglia.
Gekende QT-verlenging en familiale voorgeschiedenis van QT-verlenging, bestaande ritmestoornissen of torsades de pointes.
Schizofrenie Waanstoornissen van het paranoïde en hypochondrische type Wanen en hallucinaties bij acute verwardheid (delirium) Als psychomotorisch anti-agitativum manie, dementie, oligofrenie (= mentale retardatie) agitatie, agressiviteit en dwaalzucht bij bejaarden hik gedrags- en karakterstoornissen bij kinderen choreatische bewegingen (= plotse onwillekeurige beweging) tic nerveux, stotteren Adjuvans bij de behandeling van hevige chronische pijn Anti-emeticum: enkel als de klassieke geneesmiddelen onvoldoende actief zijn
Neurolepticum / psychomotorisch antiagitativum Lichte tot matige psychose: 0,5-5 mg, 2x/dag Acute psychotische episodes met ernstige symptomen, die gepaard gaan met min of meer belangrijke agitatie en angst Stabilisatie via IM weg Vervolgens orale dosis van ongeveer 1,5x de parenterale dosis Refractaire chronische schizofrenie 1ste week: 10 mg/dag 2de week: 20 mg/dag Zo verder stijgen tot 60 mg/dag in de 6de week Deze dosis aanhouden gedurende 2-3 maanden Dan met 10 mg /week verminderen tot de minimale werkzame dosis (meestal 1-15 mg /dag) Startdosis < 5 j: 0,25 mg (1/2 tablet van 0,5 mg), 2x/dag Startdosis < 5 j: 0,5 mg (1 tablet van 0,5 mg), 2x/dag Vervolgens indien nodig aanpassing zoals bij volwassenen Adjuvans bij hevige chronische pijn 0,5 mg (1 tablet) 's morgens en 's avonds