Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Daktarin gel per os 1 x 40g 20mg/g

Geneesmiddelen met voorschrift
Daktarin gel per os 1 x 40g 20mg/g
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

• overgevoeligheid voor de werkzame stof, andere imidazoolderivaten, of voor een van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
• bij zuigelingen jonger dan 6 maanden of bij zuigelingen en jonge kinderen bij wie de slikreflex nog niet voldoende ontwikkeld is
• bij patiënten met leverdysfunctie
• gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen die door CYP3A4 worden gemetaboliseerd):
- stoffen waarvan bekend is dat ze het QT-interval verlengen, zoals astemizol, bepridil, cisapride, dofetilide, halofantrine, mizolastine, pimozide, kinidine, sertindol en terfenadine
- ergot alkaloïden
- HMG-CoA-reductase-inhibitoren, zoals simvastatine en lovastatine
- triazolam en oraal toegediend midazolam
Candidosen Candidosen van het mond- en keelslijmvlies en van het maagdarmkanaal.
Orofaryngeale candidose 1,25 ml (1/4 maatlepel) gel, 4 x per dag 2,5 ml (1/2 maatlepel) gel, 4 x per dag Toedienigswijze De gel mag niet onmiddellijk worden ingeslikt, maar moet zolang mogelijk in de mond worden gehouden Voor kleine kinderen moet elke dosis in kleinere porties worden verdeeld en moet de gel worden aangebracht op de getroffen gebieden, met een een wattenstaafje of de vinger Bij orale candidose moeten tandprothesen 's nachts uitgenomen worden en met de gel worden afgeborsteld Candidose in het maagdarmkanaal 20 mg par kg lichaamsgewicht per dag, toegediend in 4 gespreide doses Max 250 mg (10 ml = 2 maatlepels) gel, 4 x per dag