Selecteer :
Ik heb een voorschrift
Geneesmiddelen met voorschrift

Clopidogrel viatris 75mg filmomh tabl 30

Geneesmiddelen met voorschrift
Clopidogrel viatris 75mg filmomh tabl 30
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Max. aantal = 3
Toon de voorraad in andere Multipharma apotheken
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

Volwassen patiënten na een doorgemaakt myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), na een doorgemaakt ischemische cerebrovasculaire episode (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of die lijden aan een vastgestelde perifere arteriële aandoening. Volwassen patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom: o acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging (instabiele angina of myocardinfarct zonder Q-golf), met inbegrip van patiënten die een plaatsing van een stent ondergaan na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA). o acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging in combinatie met ASA in medisch behandelde patiënten die geschikt zijn voor trombolytische therapie.
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 2 of rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Ernstige leverfunctiestoornis. Bestaande pathologische bloedingen, zoals een ulcus pepticum of een intracraniale bloeding.
Elk filmomhulde tablet bevat 75 mg clopidogrel (als besilaat). Hulpstoffen met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 2,5 mg lactose (als monohydrate).

Betaalmethodes

Volg ons

*Uw % voordeel wordt berekend door onze Gele Prijzen te vergelijken met de aanbevolen prijzen van de leveranciers

Algemene voorwaarden                 Privacy Policy             

Aggregatie 1/2/237708 - Apotheker MCHEIK D./LEPAN A./BOERS S. - 3225299159 - APB 237708 - Buitenplas 19 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw België - BTW: BE 0866.855.346 - Openingsuren apotheek: maandag-vrijdag 09:00-12:30 en 14:00-18:00
Apotheek van wacht : https://www.apotheek.be/ Copyright © 2006-2023 | Multipharma CV - Marie Curie square 30 - 1070 Brussel België