Selecteer :
Ik heb een voorschrift
Geneesmiddelen met voorschrift

Celestone gutt 1 x 30ml 0,5mg/1ml

Geneesmiddelen met voorschrift
Celestone gutt 1 x 30ml 0,5mg/1ml
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Max. aantal = 3
Toon de voorraad in andere Multipharma apotheken
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

Celestone 0,5 mg tabletten en Celestone 0,5 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing behoren tot een groep geneesmiddelen die corticosteroïden genoemd worden. Deze geneesmiddelen van het cortisonetype dragen bij tot het verlichten van de onstoken lichaamsdelen. Ze verminderen de zwelling, roodheid, jeuk en allergische reacties en maken vaak deel uit van de behandeling van een bepaald aantal ziekten.
Endocrinologische aandoeningen Primaire of secundaire bijnierinsufficiëntie, congenitale bijnierhyperplasie, niet-suppuratieve thyroïditis en hypercalciëmie in verband met kanker Aandoeningen van spieren en skelet Als aanvullende behandeling van korte duur (om de patiënt te helpen een acute aanval of een opflakkering door te komen) bij reumatische psoriasis, reumatoïde polyartritis (bepaalde specifieke gevallen vereisen een onderhoudsbehandeling met een lage dosis), ankyloserende spondylartritis, acute en subacute bursitis, niet-specifieke acute tenosynovitis, jicht, acuut gewrichtsreuma en synovitis Collagenosen Bij een opflakkering of als onderhoudsbehandeling in bepaalde specifieke gevallen van lupus erythematosus disseminatus, acute reumatische carditis, sclerodermie en dermatomyositis Dermatologische aandoeningen Pemphigus, herpetiforme bulleuze dermatitis, ernstig multiform erytheem (syndroom van Stevens-Johnson), exfoliatieve dermatitis, mycosis fungoides, ernstige psoriasis, allergisch eczeem (chronische dermatitis), urticaria Allergische aandoeningen Behandeling van ernstige of invaliderende allergische aandoeningen die niet reageren op verschillende aangewezen conventionele behandelingen, zoals seizoengebonden of chronische allergische rhinitis, bronchiaal astma (met inbegrip van status asthmaticus), contactdermatitis, atopische dermatitis (neurodermitis), geneesmiddelenreacties en serumziekte Oftalmologische aandoeningen Ernstige acute en chronische inflammatoire allergische aandoeningen van het oog en de adnexa, zoals allergische conjunctivitis, keratitis, acute marginale ulcera van de cornea, zoster ophtalmicus, iritis en iridocyclitis, chorioretinitis, diffuse uveitis posterior en choroiditis, neuritis van de nervus opticus, sympathische oftalmie, centrale retinitis en retrobulbaire neuritis Respiratoire aandoeningen Symptomatische sarcoïdose, syndroom van Loeffler dat niet reageert op andere behandelingen, berylliose en fulminante of gedissemineerde longtuberculose voor zover een geschikte antituberculeuze chemotherapie wordt ingesteld Hematologische aandoeningen Secundaire idiopathische trombocytopenie bij volwassenen, verworven (auto-immune) hemolytische anemie, erytroblastopenie (aregeneratieve anemie), congenitale aplastische (erytroïde) anemie en transfusiereacties Neoplastische aandoeningen Palliatieve behandeling van leukemieën en lymfomen bij volwassenen, evenals acute leukemie bij kinderen Oedemateuze aandoeningen Inductie van een diurese of een remissie van een proteïnurie in geval van een nefrotisch syndroom zonder uremie van idiopathische aard of als gevolg van een lupus erythematosus, angioneurotisch oedeem Diverse Tuberculeuze meningitis met subarachnoïdaal blok of dreigend blok, in combinatie met een passende antituberculeuze chemotherapie, colitis ulcerosa en Bell-verlamming
De initiële dosis varieert van 0,25 mg tot 8 mg per dag afhankelijk van de aard van de aandoening. De initiële dosis varieert van 17,5 tot 250 µg (0,017 tot 0,25 mg) per kg lichaamsgewicht per dag of van 0,5 mg tot 7,5 mg per m2 lichaamsoppervlakte per dag De dosering voor baby's en kinderen moet bepaald worden op basis van dezelfde overwegingen als voor volwassenen, eerder dan op basis van de leeftijd of het gewicht Reumatische aandoeningen Startdosis: 1-2,5 mg Bij gunstig effect: de dosis verminderen met 0,25 mg om de twee of drie dagen, tot een adequate onderhoudsbehandeling (0,5 tot 1,5 mg per dag) Acuut gewrichtsreuma Initiële dagdosis: 6-8 mg Zodra de aandoening onder controle is: totale dagdosis verminderen met 0,25 mg tot 0,5 mg per dag, tot een bevredigende onderhoudsdosis wordt bereikt. Bursitis Startdosis: 1 tot 2,5 mg per dag in afzonderlijke innamen toe te dienen. In geval van recidief is een tweede behandelingskuur aangewezen Status asthmaticus Startdosis: 3,5 tot 4,5 mg per dag gedurende 1 of 2 dagen om de aanval te stoppen. Vervolgens wordt de dosis om de andere dag met 0,25 tot 0,5 mg verminderd tot de onderhoudsdosis wordt bereikt of tot de behandeling gestopt wordt Refractair chronisch astma Startdosis: 3,5 mg per dag toegediend tot een bevredigende respons wordt verkregen of gedurende een willekeurige periode van 7 dagen. Vervolgens wordt de dosis met 0,25 tot 0,5 mg per dag verminderd tot een bevredigende onderhoudsdosis wordt bereikt Refractaire hooikoorts Eerste dag: 1,5 tot 2,5 mg in afzonderlijke innamen toegediend Daarna de totale dagdosis met 0,5 mg per dag verminderen tot de symptomen terugkeren. Vervolgens wordt de dosis aangepast en de behandeling gedurende het piekseizoen met deze dosis voortgezet, waarna zij moet worden stopgezet. Lupus erythematosus disseminatus Startdosis: 1-1,5 mg driemaal per dag gedurende verschillende dagen Onderhoudsbehandeling: 1,5-3 mg per dag Dermatologische aandoeningen Startdosis: 2,5-4,5 mg per dag Daarna de dagelijkse dosis met 0,25 tot 0,5 mg om de 2 of 3 dagen verminderen tot een bevredigende onderhoudsdosis wordt bereikt Inflammatoire oogaandoeningen Startdosis: 2,5-4,5 mg per dag in verschillende innamen tot een bevredigende respons wordt bereikt of gedurende een willekeurige periode van 7 dagen Voor chronische aandoeningen: dosis met 0,5 mg per dag verminderen tot de onderhoudsdosis wordt bereikt. Genito-adrenaal syndroom Doeltreffende dosis: 1-1,5 mg per dag in verschillende innamen Toedieningswijze Toediening eenmaal per dag 's ochtends.

Betaalmethodes

Volg ons

*Uw % voordeel wordt berekend door onze Gele Prijzen te vergelijken met de aanbevolen prijzen van de leveranciers

Algemene voorwaarden                 Privacy Policy             

Aggregatie 1/2/237708 - Apotheker MCHEIK D./LEPAN A./BOERS S. - 3225299159 - APB 237708 - Buitenplas 19 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw België - BTW: BE 0866.855.346 - Openingsuren apotheek: maandag-vrijdag 09:00-12:30 en 14:00-18:00
Apotheek van wacht : https://www.apotheek.be/ Copyright © 2006-2023 | Multipharma CV - Marie Curie square 30 - 1070 Brussel België